Η βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΘΕ καλύπτει θεματικά, όλο το φάσμα των επιστημών της θάλασσας και των εσωτερικών υδάτων

έχοντας στη συλλογή της, πάνω από 7,000 τίτλους βιβλίων και περισσότερα από 15,000 ανάτυπα, ενώ παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά.

OPAC
Αναζήτηση βιβλιογραφίας
στον OPAC

Οδηγίες για τη χρήση του online καταλόγου
της βιβλιοθήκης
και την αναζήτηση βιβλιογραφίας.

Okeanos
Αναζήτηση βιβλιογραφίας
στον Ωκεανό

Οδηγίες για τη χρήση
του αποθετηρίου Ωκεανός
και την αναζήτηση βιβλιογραφίας.

ASFA
Αναζήτηση βιβλιογραφίας
στην ASFA

Οδηγίες για την αναζήτηση βιβλιογραφίας
στη Διεθνή Βάση Δεδομένων
για τις Θαλάσσιες Επιστήμες.

Heal-Link
Αναζήτηση άρθρων
ηλεκτρονικών περιοδικών

Οδηγίες για την αναζήτηση άρθρων
σε ηλεκτρονικά περιοδικά
μέσω της υπηρεσίας HEAL-Link.

okenaos_Sign in
Υποβολή δημοσιεύσεων
στον Ωκεανό

Οδηγίες για την υποβολή
των δημοσιεύσεων σας
στο αποθετήριο Ωκεανός του ΕΛΚΕΘΕ.

isbn
Υποβολή αιτήματος
για χορήγηση ISBN / ISNN

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση
για χορήγηση ISBN / ISNN
από την Εθνική Βιβλιοθήκη.